H A N D E L S B E T I N G E L S E R

Produktinformation:
På Syver.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Syver.dk via syver@syver.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende – og ofte fra dag til dag. køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Dansk Møbeltilbehør ApS accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Syver.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Syver.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Syver.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem køber og Syver.dk er først indgået, når Syver.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra Syver.dk.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation:

Ved køb af kolonialvarer og nonfood gælder følgende: Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Syver.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjememsider igennem links. Disse hjememsider er uden for Syver.dk’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Syver.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Dansk Møbeltilhør ApS egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Syver.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Syver.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret
Meddeler køber Syver.dk, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Syver.dk det modtagne beløb.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Postnord – e.lign distributører der bruger et track and trace system. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Vare der ikke er afsendt med gyldig track and trace nummer sendes for kundes egen regning, og Syver.dk kan ikke gøres ansvarlig hvis pakken ikke modtages hos os. Derfor understreger vi at pakken bedes sendes med Postnord e.lign udbyder som bruger et track and trace system til deres pakker.Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris.  Pakken skal adresseres direkte til vores firma adresse,

Hvis pakken ikke adresseres direkte til vores firma adresse, men derimod en pakkeshop eller Posthus e.lign, anses pakken IKKE for leveret, og der kan derfor ikke forventes tilbagebetaling af den retur sendte vare.

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

Dansk Møbeltilbehør ApS betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

Hjemmesiden www.Syver.dk drives af firmaet:
Dansk Møbeltilbehør ApS  CVR nr: DK33492448
Elkjærvej 30, 8240 Åbyhøj

Forbehold for ændringer:
Dansk Møbeltilbehør ApS forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Links:
PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation www.forbruger.dk